Kedvezményezett neve: Global Safe Services Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-01800

Projekt címe: Pénzügyi szolgáltatást, lakossági öngondoskodást, rezsicsökkentést támogató, pénzügyi intelligenciát fejlesztő szoftver termék létrehozása, valamint széles körben történő terjesztése

Támogatás összege: 37 450 000 Ft

Összköltség: 61 300 000 Ft

A támogatás mértéke  (%-ban): 61.09 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.04.01.

A projekt fizikai befejezése: 2020.02.25.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt elsődleges célja egy olyan prototípus szoftver termék és tananyag létrehozása, amely a független biztosítási alkuszok tevékenységét támogatja.

A pénzügyi szolgáltatások területén is elengedhetetlenül fontossá vált olyan prototípus termékek kifejlesztése, amelyek a lakosság tudatos pénzügyi döntéseinek meghozatala mellett a transzparens üzleti szolgáltatókat is támogatják. Mivel a piac jobb működésének kulcsát vállalkozásunk a pénzügyi ismeretek bővítésében látja, a termékhez szorosan kapcsolódóan kialakításra kerül egy képzési anyag is. Az online elérhetőségen túl, a helyi középiskolákban, osztályfőnöki órák keretében is bemutatásra kerül ez a kompetencia bővítő tananyag, a projektbe bevonásra kerülő pedagógiai gyakorlattal rendelkező kollégák révén. A projekt során kifejlesztett prototípus a cég által történő regionális bevezetése mellett, értékesítésre kerül más régiók biztosítási alkuszai számára, valamint a környező országok közül elsősorban Romániában. A megnyíló technológiai fejlesztési források, valamint a határon átnyúló együttműködések támogatásai, minderre számos lehetőséget biztosítanak.

A fenti célok elérésére a következő tevékenységeket és eredményeket határozzunk meg:

1 Pénzügyi kultúra- és attitűdvizsgálat a célcsoport körében + tananyaggal kapcsolatos igényfelmérés

  • szakirodalmi feldolgozás
  • empirikus vizsgálat

Eredmény: szegmentációs riport, igényfelmérés eredményei

2 Lakossági pénzügyi/befektetési/biztosítási termékek megismerését, összehasonlítását lehetővé tévő szoftver fejlesztés

  • tartalom és struktúra meghatározása a szegmentáció és az igényfelmérés alapján, illetve a témában jelenleg elérhető weboldalak szisztematikus áttekintése és a feltárt hiányosságok alapján:
  • specifikáció készítése
  • egyedi matematikai algoritmuson alapuló szoftver fejlesztése

Eredmény: prototípus

3  Tananyagfejlesztés:

  • digitális pénzügyi intelligenciát fejlesztő tananyag közoktatásban tanuló diákok, valamint a szoftvert használók számára

Eredmény: 1db digitális kurzus anyaga

4 A prototípus tesztelése – lakossági pilot

  • az online- offline működés tesztelésére és bevezetésére egy olyan régióban kerül sor, ami gazdasági helyzete szempontjából hátrányokkal küzd, és ahol a pénzügyi tudatosság alacsonyabb szintjét feltételezzük.

5  Javítás:

A kezdeti tapasztalatok és a szakmai konferenciák visszajelzései alapján a szoftver javítása.

B)

1. Pénzügyi kultúra- és attitűdvizsgálat

A szoftver /tananyag kialakításában fontos szerep jut a jelenlegi pénzügyi kultúra feltárásának. Az eddigi kutatások eredményei hasznos kiindulási pontként szolgálnak ugyan, de a tervezett pilot régiójának sajátosságai, valamint a biztosítási piac specifikumai indokolttá teszik az önálló adatfelvételt. A téma a gazdasági válság óta kiemelt figyelmet élvez, hiszen egyértelművé vált: az egyes pénzügyi szolgáltatások igénybevételekor a felhasználók nem voltak tisztában annak tartalmi elemeivel, kockázataival. Ami az eddigi kutatásokból általánosan látható, hogy a hazai pénzügyi kultúra szintje alacsony, viszont a tudásszint nem azonos az egyes társadalmi csoportok között. A témában folytatott kutatások tapasztalatai szerint a pénzügyi tudásszint szociodemográfiai jellemzők szerint különbözik, a pénzügyekhez leginkább a magas iskolai végzettségű, jó anyagi helyzetű 20-40 év közöttiek értenek (Kovácsné 2013). A tevékenység körében végzett piackutatás elsődleges célja annak feltárása, hogy az adott pénzügyi területeken milyen ismeretekkel rendelkeznek a lakossági felhasználók, ezek milyen viselkedési mintákat indukálnak és melyek azok a területek, amelyeken a tájékozottság mértékét fokozni érdemes annak érdekében, hogy a kiválaszott szolgáltatás valóban alkalmazkodjon a felhasználó igényeihez és sajátosságaihoz.

2. Egyedi matematikai algoritmuson alapuló szoftver fejlesztés

A munkacsomag elsődleges célja létrehozni egy egyedi matematikai algoritmuson alapuló szoftvert, amely a pénzügyi szolgáltatások tekintetében nyújt segítséget. Az alkuszcégek belső folyamatait automatizálná, támogatná, a lakossági/vállalati biztosítási költségek releváns összehasonlítására adna lehetőséget és ezen felül biztosítana egy olyan általános oktatási anyagot, ami közérthető formában mutatná be a biztosítási piacon elérhető szolgáltatások körét. (Azaz a 1. munkacsomag eredményei a szoftverba beépítésre kerülnek.) A szoftver megformálásakor elsődleges cél, hogy ne a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó cégek érdekei alapján klasszifikálják a fogyasztót, hanem képes legyen figyelembe venni a specifikus igényeket. A kialakító cél számára fontos szakmai hozadéka a vállalati folyamattámogatás, vagyis a szolgáltatások kiajánlásának megkönnyítése.

3. Tananyagfejlesztés

A szoftver tartalmi kialakításával párhuzamosan az összegyűjtött információk kiváló lehetőséget teremtenek arra, hogy a felhalmozott tudás tananyag formában is terjeszthető legyen, sőt magának a tantermi oktatásnak eszközévé váljon.

Az oktatási tartalom a közoktatási partnereknél bevezetésre kerülne, lehetőséget biztosítva ezzel, hogy a fiatalok a biztosítási termékek vonatkozásában is használható tudást szerezzenek, amire a jelenlegi oktatási rendszer nem terjed ki. A Digitális tananyag alkalmazásának blended oktatása, az ezt igénylő középiskolák részére ugyancsak lehetővé válna.

4. Lakossági pilot

A szolgáltatások valós igénybevételének mérésére ideális pilot terep lehet egy olyan régió, ahol fokozott problémát jelent a hátrányos szociális háttér – vagyis az eddig ismert statisztikai összefüggések alapján – a pénzügyi tájékozottság alacsony szintje valószínűsíthető. Az online felület mellett a pilotnak otthont adó régióban az ügyfelek az offline szolgáltatásokat is igénybe vehetnék.

5. Javítás

A lakossági pilot tapasztalatai, valamint a szakmai konferenciák visszajelzései alapján tervezzük a szoftver valamint a tananyag esetleges hibáinak javítását.

C)

Eredmények:

1. Tanulmány (2 db):

A) A célcsoport körében végzett pénzügyi kultúra- és attitűdvizsgálat eredményeinek összefoglalója

B) Tananyaggal kapcsolatos igényfelmérés eredményeinek összefoglalója

2. Szoftver specifikáció:

– egyedi matematikai algoritmuson alapuló szoftver műszaki specifikációja

3. Szoftver prototípus (1 db)

– műszaki specifikáció alapján leprogramozott lakossági pénzügyi/befektetési/biztosítási termékek megismerését, összehasonlítását lehetővé tévő alkuszi tevékenységet támogató szoftver prototípusa

4. Tananyag:

– egy db. digitális tananyag közoktatásban (középiskolában) tanuló diákok számára

– 1 db tájékoztató anyag – általános tájékoztató anyag a szoftver használói számára a tananyag kivonatos változata, felnőtt felhasználók részére. Itt lényeges szempont, hogy az önálló háztartással, gazdálkodással rendelkező felnőttek szempontjai és attitűdjei eltérnek a nem önálló diákokétól, így ezt a különbséget itt érvényesíteni kell

5. Pilot tesztelés eredményét összefoglaló jelentés

– eredményei alapján a szoftver korrigálásra kerül

D)

1. A projektjavaslat egyedisége részben a folyamatszemléleten alapul. A társadalmi relevanciát, szakmai indokoltságot és a pénzügyi megtérülést egyszerre szolgálja. A képzési anyag és a szoftver kifejlesztése és bevezetése egy egységes egészet alkot, melynek célja nemcsak a felhasználás, hanem a folyamatos karbantartás és továbbértékesítés. A projektbe bevonásra kerülő szakemberek biztosítási, informatikai, pedagógiai, projektmenedzsment és pénzügyi területen szerzett kiemelkedő tapasztalatuk révén egy a maga területén egyedülálló átgondoltsággal rendelkező terméket tudnak létrehozni.

2. A rendszer továbbá lehetővé tenné az online és az offline szolgáltatások összekötését. A szoftvert üzemeltető cég számára ez megkönnyíti az ügyfelek adatainak kezelését és a szolgáltatások kiajánlását, egyedi ajánlatkérések generálását. Ezáltal az ajánlatok személyre szabhatóbbakká és évente frissíthetővé válnak. Mindez jelentősen fokozná a cég működésének hatékonyságát, ezzel új munkahelyeket teremtve. Jelen esetben a modernizáció révén elérhetővé váló adminisztrációs háttér lehetőséget biztosítana új tanácsadók felvételére, akik az ügyfelekkel történő személyes egyeztetésekre koncentrálhatnának.

3. A szoftver keresési motorjainak egyedi matematikai algoritmusának alapjául a biztosító társaságok kritériumainak egységesített rendszere kerülne kialakításra, amely a technológiai újdonságok részben kerül bemutatásra. A jelenlegi internetes biztosításközvetítők nem személyreszabott szolgáltatást nyújtanak, hanem sémákat alkalmaznak, így sok kedvezményt nem kapnak meg az ügyfelek. A kifejlesztendő szoftver ezt a szolgáltatást szeretné jobban testre szabni, ezáltal az ügyfelek jobb kiszolgálásban részesülnének.

4. A szoftver megvalósítása során a Microsoft Azure felhőalapú szolgáltatásán alapuló technológiát alkalmaznánk. Ez az új, felhőalapú megoldás számos előnnyel rendelkezik, mind az üzemeltetés, mind a skálázhatóság, mind a költséghatékonyság terén.

5. A független biztosítási alkuszcégek számára még senki sem fejlesztett alkuszi tevékenységet támogató, az összes biztosító termékeit feldolgozó kalkulátor terméket. Ezzel egy új piaci szegmens nyílik.

E)

A biztosításközvetítési tevékenységet végző vállalkozás számára fontos technikai-technológiai kihívások a következők:

– Az Excel alapon frissített árkalkulációk milyen arányban és milyen mértékben algoritmizálhatóak? Mely terméktípusok esetében hatékony az algoritmizálás.

– A biztosítók konfigurálnak-e algoritmusokat? hogyan valósul meg a folyamat egyedi ajánlatkérések esetében?

– Az eltérő módon megvalósuló folyamat hogyan jelenik meg az ügyfelek számára egységes felületen?

– Az eltérő módon megvalósuló folyamat hogyan irányítható és követhető egységesen a szervezeten belül?

A projekt keretében megvalósuló pilot és a pilot eredményeképpen létrejövő szoftver a következő területeket fedi le:

– Kereskedelmi szempontból jelentősen eltérő termékek közös keretrendszerben történő kezelése:

* Automatizáltan, algoritmus alapján árazható termékek

* Nem automatizált, de a Biztosító által biztosított eszköz (Excel tábla) segítségével árazható termékek

* Egyedi ajánlat alapján árazható termékek

– A Keretrendszer a teljes folyamatot lefedi:

* Ügyfelek megkeresésének fogadása

* Ajánlattétel, függetlenül az árazás komplexitásától és a közreműködő szereplők körétől:

¦ Automatikusan kiadott ajánlat

¦ Ügyintéző által kiadott ajánlat

¦ Egyedi ajánlatkérés kezelése

– Az egységes keret biztosítja az ügyfelek homogén kiszolgálását.

– Az egységes keret biztosítja a szervezeti feladatok egységes követését és irányítását.

F)

A megvalósítás helyszíne a Global Safe Services Kft. békéscsabai irodái.

Az ügyfélszolgálati iroda, 5600 Békéscsaba, Irányi utca 4-6 fsz cím alatt található. Bérelt, 60 m2-es, 2015-ben teljeskörű felújításon esett át. Egy 40 m2-es irodahelység és egy 20 m2e-s tárgyaló található itt. Nagyteljesítményű multifunkciós nyomtató, internetelérés, teljes irodai bútorzat, légkondicionálás, számítógépes munkahelyek jellemzik az ingatlant. Egyszerre 4 ember számára biztosít kulturált munkalehetőséget.

A székhely az 5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 5. I./7. cím alatt található. Saját tulajdonú, 118 m2-es, 2015-ben teljeskörű felújításon esett át. 3 db 30 m2-es tárgyaló helység található itt. Nagyteljesítményű multifunkciós nyomtató, internetelérés, teljes bútorzat, tárgyalók és prezentációs helységek jellemzik az ingatlant. Egyszerre 7 ember számára biztosít kulturált munkalehetőséget.


berraktar projekt